BIM Coördinatie

Coördinatie, communicatie en transparantie zijn de sleutels tot succes van een bouwproject. BIM gaat in essentie over een collectieve benadering van het bouwproject in plaats van een individuele. BIM creëert een gecontroleerd, transparant en centraal platform dat toelaat om beter samen te werken. Zo bouw je duurzame relaties en investeer je in je eigen toekomst. BIM is duurzaam. BIM is winst.

 

 

 

 

 

Integratie BIM modellen

De werkelijke meerwaarde van het gebruik van BIM zit in de ketenintegratie.

Het interdisciplinair samenwerken binnen een bouwproject verloopt heel wat efficiënter door BIM modellen met elkaar te integreren.

Bimplan richt zich op de praktische ondersteuning van het BIM proces. Met behulp van moderne software tools worden potentiële conflicten vroegtijdig aan het licht gebracht, gevisualiseerd en gerapporteerd. Zo wordt communicatie transparanter en worden faalkosten op de bouwplaats sterk gereduceerd.

Clash detectie

Met coördinatie-software worden modellen van verschillende disciplines in elkaar gevoegd en gecontroleerd op clashes. Daar waar verschillende onderdelen van modellen met elkaar interfereren wordt een conflict gesignaleerd. 

Deze conflicten worden vervolgens gerapporteerd en opgevolgd tijdens BIM coördinatie vergaderingen.

 

 

 

Quality Checking

Modellen worden gecontroleerd op ontwerpeisen en toegepaste regelgeving (bouwbesluit). Is de brandvluchtweg lang genoeg of is de gang breed genoeg? 

Buiten geometrische eisen kunnen ook informatie-eisen gesteld worden aan modellen. Zit er een deurpomp op de binnendeur, is de brandwerendheid van de deur in relatie met die van de muur, zijn alle ruimtenummers uniek?

De frequentie en de tijdstippen waarop dit soort controles dient te worden uitgevoerd wordt beschreven in het BIM Project Execution Plan.