NATO HQ Evere

img img img img img img img

NATO HQ Evere

Project: 
New NATO HQ - Evere
Periode: 
April 2011 - Maart 2018
Omvang: 
256.000m²
Architect: 
SOM + ASSAR ARCHITECTS
Opdrachtgever: 
Ministerie van Defensie
Opdracht: 
BIM Coördinatie
Omschrijving: 

Het project betreft een klassieke aanbesteding van een heel groot kantoorgebouw waarbij er geen contractuele BIM- eis gesteld werd door de opdrachtgever noch aan het ontwerpteam, noch aan de uitvoerende partijen.

De projectleiding van BAM Alliance III heeft bij aanvang van de uitvoeringsfase (april 2011) het initiatief genomen om het ganse project te laten uitwerken in Revit door Bimplan. De aanleiding hiervoor was dat er binnen de grote massa aan informatie in het aanbestedingsdossier, discrepanties tussen verschillende documenten, tekeningen, meetstaten zichtbaar werden. Er was dan ook nood aan een éénduidige bron van consistente informatie.

 

Bimplan heeft bij dit project een belangrijke bijdrage geleverd om:

- Conflicten sneller inzichtelijk te maken en te kunnen oplossen

- De collaboratie tussen de hoofdaannemer en de klant te bevorderen door een objectieve bron van correcte informatie te faciliteren.