i

Oosterweelverbinding

Oosterweelverbinding

Project: 
BIM-advies bij de realisatie van het Masterplan Antwerpen Mobiel
Periode: 
2017 - heden
Opdrachtgever: 
Lantis
Opdracht: 
BIM procesmanagement & coördinatie
Omschrijving: 

Lantis heeft de wens om het gebruik van BIM toe te passen ter ondersteuning van het actieve projectmanagement. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van BIM als centrale bron van informatie voor het aansturen van allerlei processen gerelateerd aan de ontwerp‐ en uitvoeringsfase met als hoofddoel risico’s te vermijden. Eveneens heeft Lantis de verwachting dat, gezien de lange doorlooptijd van dit project, de eindklant (AWV) er baat zal bij hebben om te beschikken over een set van BIM‐modellen ter ondersteuning van de onderhouds‐ en exploitatiefase. 

Aangezien Lantis zelf nog geen ervaring heeft met BIM wil zij zich laten ondersteunen door een team van externe BIM‐experten om: 

  • BIM‐visie, protocols, uitvoeringsregels, … op te stellen i.s.m. Lantis 

  • Lantis te ondersteunen in selectie van een CDE 

  • Lantis te ondersteunen met BIM advies bij de aanbestedingsprocedures 

  • Het projectteam van Lantis te begeleiden in het opzetten van BIM‐gebruik binnen de organisatie. 

  • Opzetten BIM‐infrastructuur 

  • Organiseren infosessies en workshops 

  • Distribueren van informatie volgens informatiebehoefte van interne stakeholders 

  • Het BIM‐procesmanagement te voeren voor alle deelprojecten i.s.m. alle betrokken actoren, intern en extern 

BIM cel