Meerwaarde van BIM

Het inzetten van een 3D BIM model verschaft meer inzicht, efficiëntere communicatie en betere controle op het ontwerp –en bouwproces,voor zowel alle ontwerpdisciplines als voor de opdrachtgever en uitvoerende partijen. Dit inzicht reduceert onduidelijkheden en miscommunicaties en heeft bijgevolg een gunstige invloed op het besparen van faalkosten.
Een basisvoorwaarde bij het werken volgens de BIM methode is dat alle betrokken partijen hieraan deelnemen en zich confirmeren aan de afspraken opgesteld in het algemeen belang van het project.
Bimplan neemt in dit proces een onafhankelijke rolop als BIM regisseur en levert diensten aan de volledige breedte van de markt; van modelleerwerk tot BIM consultancy. Bimplan heeft in de afgelopen jaren een klanten portefeuille opgebouwd van overtuigde BIM gebruikers

Bij het werken volgens de BIM methode, worden PARAMETRISCHE bouwelementen geplaatst in een virtuele 3D omgeving. Deze elementen hebben zowel een grafische als alfa numerieke representatie. Het toevoegen of wijzigingen van objecten wordt automatisch overal zichtbaar zodat plattegronden, doorsneden, aanzichten en meetstaten altijd op elkaar zijn afgestemd. Dit borgt een consistente voorstelling van de gebouwgegevens, verhoogd de juistheid en betrouwbaarheid en geeft meer inzicht in het te bouwen project. De foutenlast, miscommunicatie en de daarmee gemoeide kosten verlagen hierdoor aanzienlijk. Een BIM model kan zo het bouwproces op een efficiënte manier ondersteunen.

Hoe werkt het precies?

Bij het werken volgens de BIM methode, worden PARAMETRISCHE bouwelementen geplaatst in een virtuele 3D omgeving. Deze elementen hebben zowel een grafische als alfa numerieke representatie. Het toevoegen of wijzigingen van objecten wordt automatisch overal zichtbaar zodat plattegronden, doorsneden, aanzichten en meetstaten altijd op elkaar zijn afgestemd. Dit borgt een consistente voorstelling van de gebouwgegevens, verhoogd de juistheid en betrouwbaarheid en geeft meer inzicht in het te bouwen project. De foutenlast, miscommunicatie en de daarmee gemoeide kosten verlagen hierdoor aanzienlijk. Een BIM model kan zo het bouwproces op een efficiënte manier ondersteunen.