Ontdek hier onze opleidingen en schrijf je in! 

BIM-consultancy

Wil je BIM uitrollen in je bedrijf en je bedrijfsprocessen optimaliseren, maar heb je daarvoor niet de nodige kennis in huis? Dan staan de BIM-consultants van Bimplan voor je klaar. Zij zorgen samen met jou dat je je BIM-doelen waarmaakt.

Een BIM-consultancy traject start altijd op strategisch niveau. We brengen de bestaande processen in je bedrijf in kaart en bepalen samen welke doelen je wilt verwezenlijken. Op die manier verzekeren we dat de implementatie van BIM een meerwaarde betekent voor je bedrijf.

Na het bepalen van de strategie volgt een technisch luik. Je BIM-consultant leert je medewerkers werken met BIM-software, helpt hen om bibliotheken en templates te maken voor de BIM-modellen en de juiste werkmethodieken te hanteren, … Deze begeleiding kan zowel individueel als in groep.

Hoe gaan we te werk?

Visie

Als directie is het belangrijk om duidelijk te weten waarom je aan dit traject begint. Waar ligt voor jou bedrijf de business value van een BIM implementatie, welke meerwaarde denk je te creëren. Wees je ervan bewust dat een BIM implementatie een verandering gaat teweegbrengen in je bedrijf en dat dit disruptief kan zijn voor de job van sommige mensen. Onze BIM-consultant kan je begeleiden bij het formuleren van jouw BIM-visie.

Inventarisatie

Je Bimplan BIM-consultant zal in overleg met jouw intern BIM-aanspreekpunt, de bestaande bedrijfsprocessen in kaart brengen: hoe komen de projecten binnen, wie neemt welke acties, met welke software wordt er gewerkt, welke communicatiekanalen gebruiken jullie, …

Plan

Vervolgens wordt er in overleg een BIM-implementatieplan opgesteld. Dit plan geeft aan welke concrete stappen genomen zullen worden op welke termijn. Opleidingen, software, welke rollen dienen ingevuld te worden, planning en selectie van een pilootproject komen allemaal aan bod.

Uitrollen

Je BIM-consultant helpt je natuurlijk ook om dit plan uit te rollen. Hij of zij ondersteunt jouw team bij het instellen van de software, het opbouwen van bibliotheken en templates, het documenteren van afspraken en werkmethodieken, het documenteren van procedures etc…

Evaluatie

Ook na de implementatie volgt je BIM-consultant alles mee op en evalueert hij of zij of je op weg bent om je BIM-doelen te bereiken. Indien nodig sturen we bij en passen we de documentatie aan.

BIM-consultancy is maatwerk. Door onze jarenlange ervaring met tal van klanten en projecten, kunnen we altijd een doelgericht plan van aanpak opstellen en tot een succesvol einde begeleiden.

Andere diensten