Ontdek hier onze opleidingen en schrijf je in! 

BIM-coördinatie

Gedurende een bouwproject komen er verschillende disciplines aanbod o.a. architectuur, stabiliteit, elektriciteit en ventilatie waarvoor er vaak aparte modellen opgemaakt worden. Om een goed geheel en samenwerking te verzekeren, zal de BIM-coördinator de modellen samenvoegen en op elkaar afstemmen. Hiermee worden conflicten vroegtijdig in beeld gebracht en kunnen faalkosten tijdens de uitvoering voorkomen worden.

Architectuur, stabiliteit, elektriciteit, sprinkler, … Elke discipline heeft zijn eigen ‘regel’ waaraan gehouden moet worden. Elk model wordt apart opgebouwd, maar niemand kijkt naar het geheel. Dit kan leiden tot inconsistenties en het ‘dit zal wel op de werf opgelost worden’ principe. Zo ontstaan vertragingen en extra kosten.

Een BIM-coördinator zal in dit proces de lead nemen om de verschillende disciplines te laten samenwerken aan een gecoördineerd project. 

Om deze modellen samen te voegen, werken wij bij Bimplan vaak met Solibri Model Checker. Deze software biedt ons de mogelijkheid om verschillende controles en validaties uit te voeren volgens ontwerpeisen, geometrische zaken en data controles. Bimplan is eveneens Solibri certified Training partner.

De BIM-coördinator van Bimplan zal gedurende dit proces de verschillende modellen controleren op o.a.:

  • Eisen uit het BIM
  • Protocol/BIM uitvoeringsplan
  • Geometrische intersecties
  • Interne kwaliteit
  • Ontwerpeisen
  • Dataconsistenties

Stelt onze BIM-coördinator problemen vast? Dan rapporteert hij/zij die tijdig en volgt ze verder op in samenwerking met het projectteam.

Hoe gaan we te werk?

Intake

Tijdens een eerste gesprek leg je samen met de Bimplan coördinator de inhoud, planning en verwachte output van het project vast. Elk project is verschillend. Daarom kijken we ook naar specifieke BIM-eisen zoals standaarden, methodieken en specifieke informatiebehoeften.

Offerte

Je ontvangt een offerte voor de BIM-coördinatie voor jouw project. Ofwel werkt onze coördinator in regie voor je bedrijf, ofwel betaal je een vaste prijs per modelcontrole. Na goedkeuring gaan we aan de slag.

Uitvoering

Bij een BIM-coördinatie-opdracht stuur je onze coördinator rechtstreeks aan. Die voert de nodige controles uit op de momenten die werden vastgelegd tijdens de intake. Je kan altijd rechtstreeks bij hem of haar terecht als je vragen hebt.

Een BIM-coördinator van Bimplan controleert niet alleen of modellen goed op elkaar aansluiten, maar ook of ze voldoen aan alle kwaliteitseisen en regelgeving. 

Andere diensten