Ontdek hier onze opleidingen en schrijf je in! 

BIM-management

Ben jij op zoek naar een onafhankelijke partner voor het BIM-management tijdens jouw bouwproject? Bimplan heeft meer dan 10 jaar ervaring met BIM-management in kleine en grote bouwprojecten.

Bij een bouwproject worden verschillende partijen betrokken, die vaak verschillende ervaringen hebben met informatiemanagement. De BIM-procesmanagers van Bimplan begeleiden alle betrokken partijen bij het maken van afspraken over het produceren, uitwisselen en opleveren van digitale bouwinformatie.

Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de competenties en mogelijkheden van elke betrokken partij. Op die manier zorgen we ervoor dat bouwpartners elkaar begrijpen en het informatiemanagement zo efficiënt mogelijk kan verlopen. De doelstellingen dienen hierop soms aangepast te worden om haalbaar te zijn en het project tot een succesvol einde te brengen.

 • Lorem ipsum dolor sit amet,
 • consectetur adipiscing elit.
 • Ut elit tellus,
 • luctus nec ullamcorper mattis,
 • pulvinar dapibus leo.
 • Lorem ipsum dolor sit amet,
 • consectetur adipiscing elit.
 • Ut elit tellus,
 • luctus nec ullamcorper mattis,
 • pulvinar dapibus leo.
 • Lorem ipsum dolor sit amet,
 • consectetur adipiscing elit.
 • Ut elit tellus,
 • luctus nec ullamcorper mattis,
 • pulvinar dapibus leo.

Hoe gaan we te werk?

Visie

We bespreken de BIM-eisen van de opdrachtgever en kijken naar de competenties, verwachtingen en mogelijkheden van alle betrokken partijen. Zo bepalen we welke stappen we moeten doorlopen om alle betrokkenen op het gewenste niveau te brengen.

BIM-protocol

We maken een BIM-protocol waarin we de verschillende afspraken en uitgangspunten rond BIM vastleggen. Vervolgens stellen we een uitvoeringsplan op, waarin we dieper ingaan op de gebruikte software, informatiestandaarden en andere technische zaken.

Implementatie

In samenwerking met de BIM-coördinator implementeren we de afgesproken processen. We volgen de voortgang nauwgezet op en controleren de kwaliteit van het geleverde werk tijdens een of meerdere audits. De resultaten van deze audits worden teruggekoppeld aan alle betrokken partijen.

Met verschillende bedrijven samenwerken aan BIM is geen sinecure. Een BIM-procesmanager ondersteunt elke partij waar dat nodig is en zorgt zo dat iedereen de nodige informatie verzamelt en deelt.

Andere diensten